Sajterko

V.Benedikta 9/4
97101 Prievidza
(Slúži len pro forma,na adrese sa nenachádza kamenná prevádzka sme len internetový obchod )
Ľubko 0914234400
Vaneska 0902066339
lubko@sajterko.sk Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
♥Lubko♥Vaneska♥